Održana 36. sjednica Općinskog vijeća Vitez

U Sali Općinskog vijeća Vitez, 31. svibnja održana je 36. sjednica Općinskog vijeća.

Sjednicom je presjedavao Tomislav Bošnjak-Matić, predsjednik Općinskoga vijeća a prisustvovali su i Općinski načelnik, savjetnik ON i pomoćnici Načelnika.

Rad sjednice pratio je predstavnik sredstava informiranja NTV Jasmin i JU Radio Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda Općinsko vijeće izvršilo je usvajanje zapisnika o radu 35. sjednice Općinskoga vijeća održane 20.4.2016.godine;

Prema predloženom dnevnom redu, usvojene su sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna i budžetske rezerve općine Vitez za period od 1.1.-31.3.2016. godine;
 2. Odluka o utrošku sredstava suficita proračuna iz 2015. godine;
 3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu JU Radio Vitez za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu;
 4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Vitez za 2015. godinu;
 5. Odluka o usvajanju dopuna Strategije razvoja općine Vitez 2014-2020 godina;
 6. Odluka o davanju načelne suglasnosti (JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez);
 7. Zaključak za provedbu javne rasprave PRO-MINERAL (istraživanje minerala, Prostorni plan planine Kruščica);
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „Gornji Vitez“ ;
 9. Odluka o pristupanju i izradi Urbanističkog projekta „Plavac“;
 10. Odluka o izmjeni Regulacijskog plana „Poslovnog centra PC-96-2“ Vitez (En-Kom, Čardaci, Klas, Kafadar);
 11. Odluka o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra (Muris Đelilović);
 12. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Etičkog vijeća časti.

Na kraju 36. sjednice Općinskog vijeća Vitez ka znanju je primljena i Informacija o radu Policijske stanice Vitez za 2015. godinu s procjenom sigurnosne situacije za 2016. godinu, te Informacija o realizaciji Strategije razvoja općine Vitez 2014-2020 godina.