Održana 3. Tematska sjednica OV Vitez na temu problematike komunalnog otpada

Općinsko vijeće (OV) Vitez održalo je svoju treću tematsku sjednicu, ovoga puta na temu problematike komunalnog otpada.

Nakon iscrpne rasprave, u kojoj je posebno istaknuto kako materijal koji je dostavljen vijećnicima nije kvalitetan te da je priložena informacija morala sadržavati konkretnije prijedloge i mjere, sačinjene od strane nadležne službe i JKP-a “Vitkom”, zatražena je stanka u kojoj se sastao Kolegij OV Vitez.

Nakon stanke OV Vitez usvojilo je zaključak da se na prvoj narednoj sjednici ponovno razmatra problematika komunalnog otpada, uz kvalitetniji materijal, a JKP-u “Vitkom” je naloženo da čim prije pošalje narudžbenicu na regionalnu deponiju Mošćanica, kako bi se nastavilo s odvozom otpada iz Viteza.

O problematici prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada Općinsko vijeće detaljnije je upoznato na jednoj od prethodnih sjednica. Općina Vitez je u posljednjih pet godina odlagala komunalni otpad na privremenu deponiju “Paljike Hum” koja je otvorena uz saglasnost MZ Bila, s kojom je potpisan Sporazum o lociranju deponije i uvjetima korištenja privremene deponije.

Tim sporazumom propisan je način odlaganja komunalnog otpada po kojem je dužan postupati JKP “Vitkom” Vitez pri korištenju deponije, zatim obveze prema MZ Bila, kao i rješavanje svih eventualnih imovinsko-pravnih odnosa. Od konca kolovoza deponiju su blokirali mještani Velikog Mošunja.