Održana 3. Međunarodna konferencija u okviru EU programa Chair Jean Monnet

U Vitezu je 16. rujna u prostorima FC BiH a u organizaciji Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” i Sveučilišta u Rijeci održana 3. Međunarodna konferencija u okviru EU programa Chair Jean Monnet pod nazivom “Absorcijski kapaciteti predpristupnih fondova EU u zemljama zapadnog Balkana”

Partneri na projektu i konferenciji bili su mnoga sveučilišta i univerziteti iz zemalja EU odnosno Sveučilište u Rijeci i Osijeku, Univerzitet Sorbona Paris, Francuska, Univerzitet u Ljubljani, Ekonomski fakultet, Slovenija, Univerzitet u Trstu, Italija, Univerzitet u Nici, Fakultet prava i političkih nauka, Francuska, Škola za političke nauke i javnu administraciju, Bukurešt, Rumunija, Novi Bugarski univerzitet, Sofija, Bugarska i mnogi drugi. Službeni jezici konferencije bili su engleski i francuski.

Konferenciju je otvorio Rektor Sveučilišta/univerziteta „Vitez“ prof.dr. Vinko Kandžija koji je redovni profesor na Sveučilištu u Rijeci i gostujući profesor na Sorboni Pariz u Francuskoj ističući doprinos akademske zajednice iz partnerskih sveučilišta u prepoznavanju onih problema sa kojima se susreću zemlje Zapadnog Balkana i ističući potrebe korištenja iskustava Slovenije i Hrvatske koje su u procesu pridruživanja EU kroz korištenje EU predpristupnih fondova nailazile na poteškoće radi nedovoljnog korištenja državnih kapaciteta pri implementaciji istih.

Konferenciji je prisustvovao i Veleposlanik Republike Hrvatske u BiH Nj. E. gosp. Del Vechio koji je pohvalio organizatore i sve znanstvene radnike i profesore koji su uzeli učešće u ovoj znanstvenoj konferenciji.

Rad na konferenciji se odvijao u četiri panel grupe u kojima su predstavljeni svi radovi naučne zajednice sa fokusom na absorpcijske kapacitete zemalja Zapadnog Balkana i implementacije predpristupnih fondova EU.

Poslije cjelodnevnog rada konferencije u četiri panel grupe, znanstveni voditelj Konferencije, Profesor Andrej Kuman sa Univerziteta u Ljubljani je prezentirao zaključke i predstavio Zbornik radova pod naslovom „Absorcijski kapaciteti predpristupnih fondova EU u zemljama zapadnog Balkana” koji sadrži više od 40 autorskih i znanstvenih radova koji su objavljeni u ovom Zborniku.