Održana 29. sjednica OO HDZ 1990 Vitez

Općinski odbor (OO) HDZ-a 1990 Vitez održao je 29. redovitu sjednicu u proširenom sastavu s predsjednicima temeljnih ogranaka i predsjednicima odbora općinske organizacije.

Sjednici je nazočio i potpredsjednik HDZ-a 1990 Rudo Vidović. Na sjednici je, pored rasprave o aktualnoj političkoj situaciji s osvrtom na proces reformi i funkcioniranja vlasti na svim razinama, bilo najviše govora o zaključcima i stajalištima sa 6. sjednice Središnjeg odbora HDZ-a 1990, koja je održana 23. veljače ove godine u Širokom Brijegu.

U tom smislu posebice je vođena rasprava po zaključku kojim je definirana suradnja sa HDZ-om BiH, gdje je konstatirano da se odnosi posebice u funkcioniranju županijskih vlasti, a što se reflektira i na odnose na lokalnoj razini, nalaze u kritičnoj fazi i traže od partnera da poštuje duh HNS-a i odredbe postignutog dogovora koji nije realiziran i koji opterećuje realiziranje nacionalnih ciljeva.

“Općinski odbor HDZ-a 1990 Vitez je spreman dati šansu dogovoru u narednih mjesec dana kroz zajedničke sastanke rukovodstva dvije stranke sa lokalnim stranačkim tijelima. Ukoliko se u tom roku ne postigne nikakav korektan dogovor za što smo se oduvijek zalagali, a to ćemo činiti i ubuduće, općinski odbor HDZ-a 1990 Vitez će se političkom odlukom odrediti o svom budućem samostalnom radu i djelovanju što bi značilo prekid bilo kakve suradnje s općinskom organizacijom HDZ-a BiH, a ujedno i uspostavom moguće suradnje sa ostalim hrvatskim pa i drugim političkim subjektima na lokalnoj razini”, priopćeno je danas iz Ureda za informiranje OO HDZ-a 1990 Vitez.

S obzirom na to da je na Središnjem odboru HDZ-a 1990 donesena Odluka o sazivanju redovitog izbornog Sabora koji se treba održati u drugoj polovini lipanja ove godine, OO HDZ-a 1990 Vitez pokrenuo je inicijativu da se zasjedanje navedenog izbornog Sabora održi u Središnjoj Bosni, konkretno u Jajcu. O ovoj inicijativi bit će upoznat ŽO HDZ-a 1990 ŽSB-a koji će ovu inicijativu prezentirati predsjedništvu HDZ-a 1990, koje će donijeti konačnu odluku.