Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Busovača

Jučer, 22. travnja tekuće godine u velikoj Sali Općinskog vijeća Busovača održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Busovača. Druga točka dnevnog reda izazvala je višesatnu raspravu, a bilo je riječi o Izvješću o izvršenju Proračuna Općine Busovača za 2014. godinu. Veći broj vijećnika bio je nezadovoljan Izvješćem, ponajprije nejasnim prikazom utrošenih sredstava, ali na kraju su ipak riješene nesuglasice i pojašnjene neke od spornih dijelova Izvješća, kao što je nesrazmjerno financiranje mjesnih zajednica Općine Busovača. Pored toga, nije bilo neslaganja pri davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Jave ustanove “Gradska knjižnica” i “Centar za socijalni rad”, a u Izvješću o radu Javne ustanove “Gradska ljekarna Busovača” za 2014. godinu, istaknuto je nelegalno propisivanje i izdavanje lijekova na recept pojedinih liječnika Doma zdravlja Busovača na kojima se nalaze i upute u kojoj privatnoj ljekarni kupiti lijekove, što je suprotno zakonu i zdravom razumu. Općinsko vijeće je odlučilo reagirati kako bi se takva praksa što prije zaustavila, prenosi Radio Busovača.