Održana 2. izvanredna sjednica OV Travnik

Općinsko vijeće Travnik na 2. izvanrednoj sjednici, održanoj 16. siječnja razmatralo je Informaciju o stanju daljinskog grijanja na području općine Travnik. Nakon rasprave o ovoj informaciji vijećnici su donijeli zaključak prema kojem samo konstatiraju da OV istu prima na znanje.

Kao dijelom vezana točka dnevnog reda razmatran je i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu. Nakon rasprave vijećnici su donijeli zaključak prema kojem usvajaju ovaj dokument u formi nacrta uz poseban zaključak prema kojem se zadužuje Služba za zajedničke i komunalne poslove da u roku od 7 dana izradi prijedlog ove pdluke, odnosno poglavlje koje se odnosi na isporuku toplotne energije, te isti dostavi klubovima vijećnika i radnim tijelima OV Travnik odmah po isteku zadanog roka.

Posebna rasprava vođena je o Nacrtu Odluke o prihvaćanju Sporazuma o ustupanju prava daljinskog grijanja grada Travnika. Vijećnici su nakon rasprave zaključili da prihvaćaju ponuđeni dokument u formi Nacrta, uz zadatak načelniku općine da formira tim koji će, zajedno s predstavnikom predlagača ili predloženog člana Udruge potrošača, izraditi tekst izmjena Sporazuma o ustupanju daljinskog grijanja grada Travnika, kako bi se, kao prijedlog jedne ugovorne strane Sporazuma ponudio drugoj ugovornoj strani – Unis Energetici.

Prijedlog izmjene teksta Sporazuma uputit će se Općinskom vijeću na davanje suglasnosti i to u roku od 30 dana.