Održana 18. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Danas je u Travniku održana 18. sjednica Vlade SBK-a na kojoj su se pred ministrima, uz ranije predloženih 25 tačaka, našle i tri dodatne tačke dnevnog reda, od kojih dvije na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a u vezi prijevoza učenika i aneksa na već postojeći ugovor, kojim je tretirano ovo pitanje.

Uz određene sugestije, na današnjoj sjednici Vlade KSB-a prihvaćen je Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za poboljšanje sigurnosti prometa na području KSB-a u ovoj i idućoj godini, kao i Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Studije ekonomske opravdanosti izgradnje distributivnog sistema i distribucije zemnog plina na području općina Jajce, Donji Vakuf, Bugojno i Gornji Vakuf-Uskoplje.

Na sjednici je prezentirana Informacija o prijemu volontera u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike. Data je suglasnost na Pravilnik o ostvarivanju prava na stipendije, koji je članovima Vlade ponudio Esad Crnica, direktor Kantonalne uprave za pitanja branitelja.

Također, odobreno je raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta u nekoliko osnovnih i srednjih škola na području KSB-a, a na osnovu prijedloga koji je Vladi uputilo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Na zahtjev istog ministarstva, u dnevni red su uvrštene, a kasnije i usvojene, dodatne tačke dnevnog reda koje su se odnosile na prijevoz učenika u dijelu Kantona, u kojem to pitanje nije bilo riješeno.

– U našem kantonu se vodi jedan veliki tender javnih nabavki u pogledu prijevoza učenika osnovnih škola koji, nažalost, još uvijek nije završen do kraja zbog složenih procedura. Negdje 45 posto tih javnih nabavki je završeno i one su u cijelosti gotove u općini Kreševo, Kiseljak, Fojnica i Donji Vakuf. Dijelom su riješene u Jajcu. Danas je Vlada dala suglasnost na potpisivanje tri LOT-a za općinu Novi Travnik, što znači da procedure nisu završene u Busovači, Vitezu, Travniku, i dijelom Jajcu i Novom Travniku. Da ne bi prijevoznici bespravno vozili djecu, donijeli smo i aneks postojećeg ugovora da će oni legalno prevoziti djecu i naplatiti svoje usluge do 29. veljače, naglasila je Katica Čerkez, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi KSB-a.

Podršku Vlade danas je dobila Odluka o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju pitke vode s izvorišta „Kanare“ u općini Travnik, kao i Odluka kojom se pokreće postupak za istraživanje i eksploataciju kvarca i kvarcita na lokalitetu „Bandera-Berberuša“ na području Kreševa.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donesena je Odluka kojom će iz Fonda za zaštitu okoliša KSB-a za projekt utopljavanja zgrade Općine Busovača biti izdvojen iznos od 30.000 KM.

Pred kraj sjednice, jednoglasno je usvojeno nekoliko odluka po prijedlogu Službe za zajedničke poslove Vlade KSB-a, kao i Izvještaj o realizaciji operativnog plana korištenja stacionarnih i mobilnih radara za četvrti kvartal 2015. godine, prenosi RTV Bugojno.