Održana 18. redovita sjednica Općinskog vijeća Vitez

Općinsko vijeće Vitez održalo je osamnaesta redovitu sjednicu, na kojoj je razmatrano deset točaka.

Na dnevnom redu su, između ostalog, bila izvješća o radu za 2013. godinu i Plan rada za 2014.godinu JU Radio Vitez i JU Dječji vrtić Vitez, koja su usvojena većinom glasova.

Vijećnici su razmatrali i izvješće o radu mjesnih zajednica općine Vitez za 2013. godinu koje je nakon rasprave i usvojeno, kao i prijedlog odluke o izmjeni članova savjeta MZ Počulica i prijedlog odluke o raspisivanju dopunskih izbora u MZ Kruščica.

Najveći interes i raspravu pobudio je prijedlog Strategije razvitka općine Vitez 2014. – 2020. godine. Vijećnici su prijedlog i materijal, koji je pripremilo Povjerenstvo za planiranje općinskog razvitka (PPOR), ocijenili vrlo kvalitetnim te je prijedlog Strategije usvojen, uz opasku da PPOR na narednom sastanku razmotri sugestije s javne rasprave i pokuša ih inkorporirati u dokument.

Vijećnicima je prezentirana i informacija o upravljanju  komunalnim otpadom na području općine Vitez, a u diskusiji je istaknuta opredjeljenost OV Vitez da se problemu komunalnog otpada posveti maksimalna pažnja, s naglaskom na što skorije uključenje svih domaćinstava na području općine Vitez u sustav odvožnje komunalnog otpada.

Vrijedi naglasiti kako se značajan dio sjednice pretvorio u politička prepucavanja i evedentno je da je već uvelike započela predizborna kampanja za Opće izbore 2014.

Reklama