Održan sastanak UO UDiTB F BiH

Nakon dužeg vremena, danas smo konačno uspijeli organizirati sastanak UO Udruge.

Domaćin sastanka je bilo Udruženje dijaliziranih i transplantiranih pacijenta kantona Sarajevo, na čelu sa predsjednicom Amelom Šiljević.

Na sastanku su bili i predstavnici UDiTP TK koje je predstavljala Eldina Softić te Muhamed Kadrić iz UIHBB ZE-DO kantona kao i Tomislav Žuljević predsjednik UDiTB F BiH i predstavnik UDiT SBK/KSB.

Video vezom sa nama je bila i naša Nermina Nerka Krivić, kao predstavnica UHBB USK koja se javila iz Ključa.

Na sastanku se govorilo o radu i aktivnostima Federalne Udruge u protekle dvije godine, zatim o stanju i problemima u dijaliznim centrima, zaustavljenom transplantacijskom procesu u F BiH kao i o planovima ove Udruge za naredni period.

Slijede nam aktivnosti na obilježavanju Svjetskog dana bubrega kojeg ćemo kao i obično organizirati zajedno sa Donorskom mrežom u BiH, aki prije toga sastanak u Federalnom ministarstvu zdravstva kako bi vidjeli šta se planira kada je u pitanju ponovno pokretanje transplantacija u F BiH.

Nastavit ćemo i aktivnostima na traženju zanavljanja dijaliznih aparata u DC u kojima je to potrebno.

#UditbFbiH#dijaliza#transplantacija