Održan Okrugli stol „ Stanje u oblasti sporta na SBK/KSB „

U organizaciji Sportskog saveza SBK/KSB održan je Okrugli stol na temu ” Stanje u oblasti sporta na SBK/KSB ” u kojem svoj doprinos dali sportski savezi općina SBK/KSB, kantonalni granski savezi, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, Službe za društvene djelatnosti općina SBK/KSB i Odjel za kulturu, sport i informisanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Na Okrugli stol nisu se odazvali ministri Bojan Domić i Ante Matić o čijim resorima je danas bila diskusija jer sport je u ingerenciji Ministartsva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dok rješavanje gorućeg problema zdrvastve zaštite sportista i sportskih radnika u resoru Ministartsva zdravstva i socijalne poltike. Svoj doprinos u radu Okruglog stola dala je ministrica finansija u Vladi SBK/KSB Mirjana Plavčić, načelnici općina Busovača i Travnik Admir Hadžiemrić i Asim Mekić, dok ispred zakonodavne vlasti SBK/KSB prisustvovala je samo Ljubinka Atanasijević.

            U ime Sportskog saveza SBK/KSB prisutnima se obratio predsjednik Mirsad Ibrišimbegović te ukrato iznio problematiku sporta na našem Kantonu sa posebnim akcentom formiranja sportskih klubova-udruženja koja su najčešće u privatnim režijama pojedinaca i koja pored naplate članarine jednako učestvuju u raspodjeli sredstava namjenjenih sportu dok sportski klubovi, koji učestvuju u sistemu takmičenja ostaju uskraćeni za sredstva neophodna za kvalitetan rad.

Raznorazne škole i udruženja odnose značaja dio sredstava, a pored toga u istim su izuzetno visoke člananrine i često ova uduženja služe samo pojedincima.

Ibrišimbegović se osvrnuo i na infrastrukturne objekte u oblasti sporta koliko kvalitena infrastruktura doprinosi razvoju sporta su primjer Općine Donji Vauf i Gornji Vakuf-Uskoplje. KK ” Promo ” Donji Vakuf izborio je plasman u najviši rang takmičenja, dok je RK ” Sloga ” Gornji Vakuf-Uskoplje član premijer lige RS BiH.

Pomoćnik ministra Nusret Baručija predočio je da Odjel na čijem se čelu nalazi daje maksimalan doprinos u razvoju sporta i da je od 2015. godine grant sporta u stalnom porastu.

            U prezentaciji Sportskog saveza SBK/KSB predočeno je koliko su od 2006. godine umanjena sredstva sporta a i ista iznose 3.519.916,30 KM što je zasigurno jedna sportska dvorana. Sportski savez SBK/KSB od 2017. godine resornom Ministarstvu je dostavio projekat umrežavanja sportskih saveza općine, granskih saveza i kantonalnog saveza u iznosu cco 54.000,00 KM ali ostao je mrtvo slovo na papiru čime se u savkom momentu imao broj sportsita, nivo takmičenja broj klubova i sl.

            mr. sci. dr. Amra Mehmedbegović prezenirala je značaj zdravstvene zaštite i potrebu donošenja Pravilnika o zdravstvenoj zaštiti sport kao i formiranje sportske ambulante. Kroz prezentacije sportskih saveza općina, službi za društvene djelatnosti općina uočeno je da skoro u svim općinama je ista problematika i da je potrebno zajednički rješavati nastalu problematiku kao od svih korisnika sredstava Budžeta bila ona na kantonalnom nivou ili općinskom nivou moraju se dostavljati izvještaji o utrošku sredstava kao i ovjereni završni računi od strane certificiraanog raačunovođe sa vidnim prijemnim pečatom Agencije za financijsko poslovanje.

            Nakon uvodnih izlaganja obratili se ministrica financija Plavčić i rekla da je u sportu još uvijek pore svih problema najvažniji entuzijazam.

  • Nakon izlaganja sportskih saveza općina, granskih savze, službi za društvene djelatnosti općina, doneseni su sljedeći zaključci: U što kraaćem roku pristupiti izradi Strategije sporta SBK/KSB stavljajući u realne okvire jer Strategija koja će bit samo slovo na papiru nikom nije potrebna. U najkraćmo roku donijeti Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti sportista i formirati sportske ambulante, nosilac ovih aktibvnosti je Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, uraditi izmjene Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava Budžeta, Pravilnika o korištenju školskih sportskih objekata, najmanje jednom godišnje organizovati okrugli stol ili javnu tribinu nsa jednom konkretnom temom iz oblasti sporta, pojačati komunikaciju, uvesti registar sportskih objekata te izvršiti izmjene Zakona o sportu SBK/KSB u dijelu koji se odnosi registar sportskih radnika,  uraditi kategorizaju sportova, kao i umrežiti saveze i stvoriti jedintvenu bazu podtaka na SBK/KSB. Također, kao jedan od naćina razvoja sporta jesu školska takmičenja, kao edukacija sportskih radnika. Ono što će se zatražiti od zakonodavne vlasti SBK/KSB jest da sazove tematsku sjednicu Skupštine SBK/KSB na temu Stanje u oblasti sporta na SBK/KSB “.