Održan okrugli stol o nasilju nad djecom

Okrugli stol na temu “Pilotiranje smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom” održan je u prostorijama Javne ustanove “Centar za socijalni rad” u Novom Travniku.

Na okruglom stolu bili su načelnik Općine Novi Travnik Refik Lendo, pomoćnci načelnika, ravnatelji i pedagozi škola, zatim djelatnici Centra za socijalni rad Novi Travnik te predstavnici zdravstvenog sektora i policije, priopćeno je iz Općine Novi Travnik.

Okrugli organiziran je u okviru projekta “Unapređenje identifikacije i upućivanja slučajeva nasilja nad djecom”, koji se implementira u osklopu regionalnog projekta “Zaštita djece od nasilja u jugoistočnoj Europi”, podržanog od Europske unija i Unicefa.

Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) omogućila je tehničku podršku Unicefu u realizaciji projekta u 10 ciljanih općina u BiH: Bileća, Kotor Varoš, Laktaši, Novi Grad (RS), Novi Travnik, Posušje, Sanski Most, Stolac, Tešanj i Višegrad.

U sklopu implementacije projekta, predviđeno je održavanje okruglih stolova u navedenim općinama zbog konsultacija s drugim akterima iz lokalne zajednice koji su direktno uključeni u pružanje usluga djeci izloženoj nasilju s ciljem definiranja zajedničkih preporuka po pitanju Nacrta dokumenta “Smjernica za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH” i njegove primjene.