Održana 92. sjednica Vlade SBŽ

U Travniku je održana 92. sjednica Vlade Srednjobosanske županije na kojoj je usvojen Izvještaj o izvršenju proračuna SBŽ za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

Vlada SBŽ je donijela odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Skupštine Šumskog privrednog društva „Šume Središnje Bosne“ d. o. o., Donji Vakuf , te odluku o davanju suglasnosti za izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita i izvorišta rijeka udruženjima sportskih ribolovaca i građana.

Vlada SBŽ je donijela i odluku o izdvajanju sredstava za provođenje mjera iz Programa zdravstvene zaštite životinja za razdoblje od 10. lipnja do 1. rujna 2011.godine, te izdvojila iznos od 85.093,00 KM za tu namjenu.

Donesena je i odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednoga zemljišta i za inudaciona područja u 2011. Godini. Iznos koji se izdvaja ovom odlukom je 176.400,00 KM.

Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede je predložilo, a Vlada SBŽ donijela odluku o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava proračuna SBŽ za 2011. godinu, za poticaje poljoprivredi u 2011.godini. Odlukom se izdvaja iznos od 27.840,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju sredstava u korist Zavoda za zdravstveno osiguranje SBŽ. Odlukom se odobrava mjesečna isplata sredstava za mjesec rujan u iznosu od 352.400,00 KM.

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa je predložilo, a Vlada SBŽ donijela odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola i načinu organiziranja prijevoza učenika u 2011.godini. Odlukom se izdvaja iznos od 720.00,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2011.godini. Odlukom se izdvaja iznos od 166.666,00 KM.

Vlada je donijela odluku o dodjeli ugovora za izvođenje radova na područnoj školi ”Vesela”, Druga osnovna škola Bugojno. Kao napovoljnija ponuda za izvođenje radova je ponuda ZR „NEIMAR“ Bugojno.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada SBŽ dala suglasnost na odabir dobavljača za nabavku civilnih odijela za krim policiju, te donijela odluku o dodjeli ugovora za nabavku civilnih odijela za krim policiju. Kao napovoljnija ponuda je ponuda „BORAC Export-Import“ d.d. Travnik.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBŽ donijela odluku o dodjeli ugovora za izvođenje radova na zgradi PS Jajce. Kao najpovoljniji ponuđač izvođenja radova je „BH4“ d.o.o Jajce.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada dala suglasnost na Aneks ugovora na osnovni ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i adpataciji zgrade PS Gornji Vakuf-Uskoplje. Vlada je na prijedlog ovoga ministarstva dala suglasnost na odabir dobavljača policijskih zimskih čizama i policijskih zimskih vjetrovki za potrebe MUP-a.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada SBŽ donijela odluku o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer poticaj gospodarstvu“.