Održana 91. sjednica Vlade SBŽ

Vlada Srednjobosanske županije (SBŽ) na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva financija utvrdila je dokument okvirnog Proračuna SBŽ-a za razdoblje 2012. – 2014. godina.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec kolovoz 2011. godine, kojom osnovica za obračun plaće za ovaj mjesec, za uposlenike u županijskim tijelima uprave i sve proračunske korisnike, osim nositelja pravosudnih dužnosti iznosi 459,22 maraka. Osnovica za obračun plaće za kolovoz 2011. godine, za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 105,26 maraka.

Vlada je donijela Odluku o određivanju iznosa naknade toplog obroka za mjesec kolovoz 2011.godine. Visina naknade toplog obroka za ovaj mjesec, za sve proračunske korisnike, iznosi 8,00 maraka po radnom danu, izuzev nositelja pravosudnih dužnosti.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve proračuna za 2011. godinu, u iznosu od 100.000,00 maraka za MUP SBŽ-e, zbog zabilježenih povećanih rashoda po osnovu povećanog broja uručenih prekršajnih naloga.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada donijela Odluku o dodjeli ugovora za nabavku motornih vozila za potrebe MUP-a SBŽ-e, a kao najpovoljniji ponuđač je firma “BUBA” d.o.o. Vitez.

Ministarstvo prosvjete, zanosti, kulture i športa je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodjeli sredstava za sport u 2011. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 50.900,00 maraka. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodjeli sredstava za kulturu u 2011. godini, kojom se izdvaja iznos od 196.500,00 maraka.

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBŽ-e je donijela rješenje kojim se ranije doneseno rješenje o imenovanju školskih/upravnih odbora stavljaju van snage i imenuju se novi članovi školskih/ upravnih odbora.