Održana 25. sjednica OV Vitez – sve odluke donesene jednoglasno

Danas je održana 25. sjednica Općinskog vijeća Vitez. Sjednici je nazočio 21 vijećnik, a raspravljalo se o 8 točki dnevnog reda. Sve točke su usvojene jednoglasno.

Na dnevnom redu našlo se Izvješće o izvršenju Proračuna općine Vitez za period od 01.1. do 30.6.2011.godine, te Izvješće o radu  JU Dom zdravlja Vitez i JP Veterinarska stanica Vitez za 2010. i Plan rada za 2011.godinu;
Vijećnici su usvojili Plan i program rada za 2010/2011 i financijski plan za 2011.godinu JU Dječiji vrtić Vitez, kao i Izvješće o radu Sportskog saveza općine Vitez za 2010.godinu.

Usvojen je Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava proračuna za vodoopskrbu, te Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Marjana Blaž za preuzimanje neizgrađenog građevnog zemljišta i Prijedlog rješenja o dodjeli građevnog zemljišta „SIGMA- SK“d.o.o.Zenica u  svrhu kompletiranja građevne parcele.

Prije usvajanja dnevnog reda vijećnici su usvojili zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća, održane 20. travnja i 9. lipnja 2011.godine i s 24. sjednice održane 12. srpnja 2011.godine.