Odobreno pokretanje financijske konsolidacije Vitezita

Vlada FBiH je odobrila pokretanje postupka financijske konsolidacije gospodarskog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez sa stopostotnim učešćem državnog kapitala. Taj postupak započinje danom stupanja na snagu ove odluke i ne može trajati duže od 10. srpnja 2017. godine.

Odobreni postupak financijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja PS „Vitezit“ nastalih zaključno do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 13.491.704,16 KM. U to su uključena dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje (2.802.712 KM), za osiguranje od nezaposlenosti (337.360,23 KM), za isporučenu električnu energiju (4.129.011,92 KM), prema dobavljačima (2.222.620,01 KM), te dugovanja prema zaposlenicima (4.000.000 KM).

Sve ovo je u skladu s elaboratom opravdanosti financijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja PS Vitezit.

Dugovi će biti izmireni na osnovu Sporazuma o financijskoj konsolidaciji koji će PS Vitezit sačiniti sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Zavodom zdravstvenog osiguranja ŽSB, Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje ŽSB, davateljima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.

Sporazumom, čiji će primjerak Sporazuma biti dostavljen Poreznoj upravi FBiH, ponovo će biti preispitan i usuglašen, odnosno utvrđen točan iznos, vrsta i struktura dugovanja, način na koji će biti izmirene obveze, iznosi i dinamika plaćanja, kao i naznaka da se izmirenje duga vrši na teret kapitala PS Vitezit.

Vlada je zadužila Skupštinu PS ,,Vitezit“ da donese Odluku o povećanju kapitala za dio obveza koje su predmet konsolidacije. Ujedno, PS „Vitezit“ dužan je da jednom mjesečno izvijesti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o svim aktivnostima poduzetim u cilju realizacije ove odluke.

Ovo ministarstvo će pratiti i Vladu FBiH izvijestiti o provođenju ove odluke, u roku od 90 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Akta.ba