Odobrena dodatna sredstva za realizaciju Projekta regionalnog vodovoda Plava voda

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i direktorica Ureda Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Manuela Naessl, potpisali su u Sarajevu dva ugovora između BiH i EBRD-a.

Riječ je o ugovoru o grantu u vezi sa Projektom regionalnog vodovoda Plava voda, te o ugovoru o zajmu u vezi sa Projektom izgradnje regionalne deponije za kruti otpad u Živinicama.

Bevanda je nakon potpisivanja kazao da se radi o značajnim ugovorima sa EBRD-om, dugogodišnjim partnerom u financiranju važnih projekata u BiH. Prvi ugovor o grantu između BiH i EBRD-a u vrijednosti je dva milijuna eura, koje Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) donira kao potporu projektu regionalnog vodovoda Plava voda. Za ovaj projekat ranije su osigurana sredstva iz zajmova EBRD-a i Razvojne banke Vijeća Europe od po 11 milijuna eura.

“Realiziranjem ovog projekta bit će osigurana pouzdana i dugoročna vodoopskrba za općine Travnik, Zenica, Novi Travnik, Vitez i Busovača i time redovna vodoopskrba za oko 250.000 stanovnika”, naglasio je Bevanda.