Odluka Vlade FBiH o zaštitnom pojasu od 1 km uz brzu cestu za Busovljake je nevjerojatna

altU Busovači je održana sjednica Općinskog vijeća, a vijećnici su raspravljali o putnoj infrastrukturi na području ove srednjobosanske općine. Naprosto nevjerojatnom čini im se odluka Vlade Federacije BiH o proglašenju zaštitnog pojasa od dva kilometra, po kilometar s obje strane, uz brzu cestu Travnik – Lašva koja će dijelom prolaziti i kroz Busovaču.

„Po Zakonu o cestama zaštitni pojas uz brzu cestu je 30, a uz autocestu 40 metara. Nije nam jasno zašto je Vlada FBiH donijela ovakvu odluku koja ide na štetu stanovnika područja kroz koja će prolaziti brza cesta ali i gospodarstva Busovače. Znamo da zaštitni pojas sa sobom nosi razne zabrane i ograničenja, a ona će se u tako širokom pojasu, itekako, odraziti na život lokalnog stanovništva i gospodarski život naše općine”, kaže Mladenko Čavara, predsjedatelj OV-a.

Vijećnici su raspravljali i o statusu magistralne ceste Kaonik-Blažuj koju je Federalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša proglasilo alternativnim pravcem. Vijećnici će tražiti da joj se vrati status magistralne prometnice te da se kao takva, uz regionalne ceste na području Busovače, uvrsti u Prostorni plan FBiH. Također, tražit će se da se u ovaj dokument uvrste i hidroenergetski potencijali ove općine te dva sportsko-rekreacijska centra na području Busovače.

Vijećnici u OV Busovače donijeli su i odluku o izdvajanju 20.000 KM za rad političkih stranaka u ovoj godini. 30 posto sredstava bit će raspoređeno jednako za sve stranke, 60 posto dobit će stranke sukladno broju vijećnika u OV-u, a kriterij za raspodjelu preostalih 10 posto je zastupljenost žena u OV-u.

Vijećnici su razmatrali i informaciju o stanju sigumosti u prošloj godini. Iz nje je evidentno kako je broj kaznenih djela na području ove općine u prošloj godini blago porastao, a smanjio se broj prometnih nezgoda. Ono što ohrabruje je porast broja rasvijetljenih kaznenih djela. U prošloj godini rasvijetljeno je njih 65 posto.

VL / HB.org