Odluka o iznosu jednokratne novčane pomoći na sljedećoj sjednici Vlade HNŽ-a

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije utvrdila je u utorak prijedloge odluka o davanju suglasnosti na financijske planove i prijedloge odluka o izvršavanju financijskih planova izvanproračunskih korisnika HNŽ-a za 2023. godinu, i to: Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ u iznosu od 164.644.000,00 maraka, Službe za zapošljavanje HNŽ u iznosu od 17.826.044,00 maraka i Fonda za zaštitu okoliša HNŽ u iznosu od 6.300.000,00 maraka, koji će biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je u sklopu nastavka rasprave o Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu i Proračunu za 2023. godinu raspravljala i o odobravanju jednokratne novčane pomoći zaposlenicima proračunskih korisnika u HNŽ-u, kao vidu dodatne potpore uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Vlada će odluku o iznosu koji će biti uplaćen korisnicima Proračuna donijeti u skladu s raspoloživim sredstvima na sljedećoj sjednici kada će biti usvojen konačan prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu.

Uz navedeno, Vlada je na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta usvojila Informaciju o zaključenim ugovorima s izabranim ponuđačima te Odluku o odobravanju i utrošku dijela novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu s pozicije ”Grant školama za nabavu udžbenika” u iznosu od 2.594.772,10 maraka.

Vlada je usvojila i Odluku o utvrđivanju uvjeta i načinu plaćanja zdravstvenoga osiguranja vjerskih službenika. Pravo na zdravstveno osiguranje imat će svi vjerski službenici koji nisu osigurani po drugoj osnovi, a najduže do navršenih 65 godina života.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovog obiteljskog kućanstva u iznosu od 1.500,00 maraka.

Također, Vlada je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojila Izvješće o žetvi strnih žita u 2022. godini u kojemu je navedeno da je ukupni prinos bio 2571 tona zrna žita, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.