ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji

Na osnovu čl.15 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH br. 49/06“), raspisanog Javno poziva za ostvarivanja prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Vitez i Zapisnika Komisije/Povjerenstva za odabir korisnika poticaja poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu Općinski načelnik donosi:

ODLUKU
o izboru kandidata za dodjelu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji
I
Na osnovu provedene procedure poticaj poljoprivrednoj proizvodnji dodjeljuje se slijedećim kandidatima:

          LOT 1 – Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica

R.br.Ime i prezime / pravno liceUkupan iznos poticaja u KM
1Ankica Topalović600,00
2Slavko Topaalović600,00
3Velimir Vrebac600,00
4Jelica Vrebac600,00
5Stjepan Miličević480,00
6Mijo Ivišić600,00
7Josip Vrvilo600,00
8Dario Čalić720,00
9Frano Papić600,00
10Željo Dumančić600,00
11Dragan Garić360,00
12Slavko Križanac480,00
13Farma Plavčić480,00
14Josip Šafradin480,00
15Ivica Jukić480,00
16PP Topalović600,00
17Drago Buzuk480,00
18Eko plod Omazić360,00
  
 
LOT 2 – Poticaj proizvođačima svježeg mlijeka
  
     
R.br.Ime i prezime / pravno liceUkupan iznos poticaja u KM  
  
1PP Elve1.200,00  
2Ibrahim Bašić600,00  
3Sulejman Tirić720,00  
4Hasan Đananović600,00  
5Farma Đananović1.200,00  
6Farma Ranč1.200,00  
7Farma Tarahija1.200,00  
8Ibrahim Muratović600,00  
9Edina Mangić600,00  
10Irhad Smajić600,00  
11PP Meho1.200,00  
12Saudin Smajić600,00  
13PP Esmedin720,00  
14Đemka Varupa840,00  
15Salih Grabus360,00  
16Šefik Rebihić360,00  
17Mini farma Tarik1.200,00  
18Ređib Džidić840,00  
19Senija Smajić360,00  
20Edin Tarahija600,00  
21PP Špar480,00  
22Farma Djaković960,00  
23Ovnak doo1.200,00  
24Farma Euro1.200,00  
  
LOT 3 – Poticaj za proizvodnju goveđeg mesa – Junad u tovu
  
     
R.br.Ime i prezime / pravno liceUkupan iznos poticaja u KM  
   
1PTD Vidikovac1.250,00   
2Admir Hidić1.250,00   
3Esad Zukan375,00   
4PP Hidić1.250,00   
5PP EM1.250,00   
6PP Varupa625,00   
7Fedad Varupa750,00   
8Kemal Hajdarević375,00   
9Farma Ze1.250,00   
10Safet Hidić375,00   
11Suvad Sivro1.250,00   
12Šečo Sivro500,00   
13Huso Bešo625,00   
14Hamza Varupa500,00   
15PP Tadić1.250,00   
16Suvada Sivro750,00   
17Mujaga Zukan500,00   
18Emzudin Sarajčić625,00   
19Asmir Livnjak500,00   
20Šačir Sivro625,00   
21Adnan Tuco375,00   
22Ivica Križanac625,00   
23Farma Atena1.250,00   
24Nasiha Hidić1.250,00   
25Mirko Đotlo500,00   
  
LOT 4 – Podrška za pčelarstvo
  
     
R.br.Ime i prezime / pravno liceUkupan iznos poticaja u KM  
   
1Benjamin Hurem350,00   
2Husein Bešo350,00   
3Samir Konjo350,00   
4Mirko Šarić350,00   
5Fadil Varupa210,00   
6Mehmed Spahić350,00   
7Suvad Mujkić350,00   
8Munir Patković350,00   
9Sabahudin Varupa350,00   
10Muhamed Tatarević350,00   
11Vesna Brnada259,00   
12Pčelarstvo Brnada350,00   
13Goran Matošević350,00   
14Senad Haskić252,00   
          

II
Dodjeljena sredstva iskoristiti u skladu sa Programom utroška sredstava sa transfera Poticaji poljoprivredi za 2022. godinu.

III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.