Od naredne godine elektronska prijava PDV-a i trošarina

Iz Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UNO BiH) pozvali su porezne i trošarinske obveznike da što prije podnesu zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga. Podsjećaju da će od početka 2019. godine svi porezni obveznici morati isključivo elektronskim putem podnositi PDV i trošarinske prijave, te neće postojati mogućnost dostavljanja prijava u “papirnom obliku”.

– S obzirom na činjenicu da je ostalo još samo tri mjeseca da svi porezni obveznici izvrše registraciju za elektronsko podnošnje PDV i trošarinskih prijava, pozivamo ih da što prije podnesu zahtjev za registraciju putem E-portala – priopćeno je iz UNOBiH. Prijava se može izvršiti na linku VIDEO Iz UNO pozivaju sve obveznike koji još nisu izvršili registraciju da to urade što prije, kako ne bi došli u situaciju da od početka naredne godine ne mogu podnositi svoje PDV i akcizne prijave i tako uđu u prekršaj uz financijske sankcije. Kompletna informacija i uputstva za registraciju na E-portal, kao i za podnošenje prijava nalaze se na web stranici UNO na ovom linku Za sva dodatna pitanja obveznici, mogu kontaktirati PDV info liniju na broj telefona 051/335-256, 051/335-257, 051/335-197, 051/335-201, 0513/335-363. Korištenjem elektronskih usluga UNO, svi porezni obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obveze po osnovu neizravnih poreza.

– U svakom trenutku imat će pristup svojim podacima na E-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika neizravnih poreza, podacima s porezne kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i slično. Na ovaj način otvaramo novo poglavlje u komunikaciji s poreznim obveznicima – ističu iz UNOBiH.