Od gotovo 12 milijuna KM svega 200.000 za infrastrukturu

Općinsko vijeće Travnik na jučerašnjoj sjednici usvojilo je rebalans proračuna za ovu godinu u iznosu od 11,3 milijuna maraka. Proračun je nešto veći u odnosu na prijedlog, a razlog za donošenje rebalansa je činjenica da na pojedinim stavkama nisu planirana dovoljna sredstva, dok na nekim stavkama sredstva uopće nisu potrošena.

Odvojeni život

Donošenju proračuna prethodila je duža rasprava, a vijećnici su imali najviše zamjerki na način potrošnje sredstava planiranih za dnevnice i putovanja, te na izuzetno mala sredstva namijenjena za infrastrukturu, svega 200.000 maraka.
– Nelogično je da se za devet mjeseci potroši 500 KM za dnevnice, a onda u zadnja tri mjeseca 2.000 ili 3.000 maraka – ustvrdio je predsjedavajući vijeća Niko Grganović.
Vijećnik Tomo Rajić, Hrvatska koalicija za Travnik, pitao je kako se u proračunu našla stavka za odvojeni život, dok je Hamid Suljić (S BiH) pitao što je sa sredstvima od brojnih koncesija koje je Srednjobosanska županija trebala uplatiti općini Travnik.

Odgovore na pitanja dali su načelnik općine Admir Hadžiemrić (SDA) i pomoćnik načelnika za financije Dario Pranjić. Tako su vijećnici doznali da na račun općine Travnik na ime silnih koncesija koje SBŽ dijeli još nije uplaćena ni marka, a da naknadu za odvojeni život dobiva službenik koji se oženio i živi u Sarajevu.
Na žalost, odgovor na pitanje zašto se iz proračuna od gotovo 12 miliona maraka svega 200 hiljada maraka izdvaja za infrastrukturu vijećnici nisu dobili.

Podržali inicijativu

Vijećnici su podržali zaključak koji je proistekao iz inicijative Kluba Stranke za BiH o osnivanju vatrogasnog odjeljenja na području Biljanske regije. Inicijativa je potekla zbog činjenice da se radi o udaljenom kraju i vatrogasci stignu na mjesto požara kada je već kasno.
– Ja sam već poduzeo korake u suradnji sa Rudnikom „Abid Lolić“ – Bila koji ima vatrogasnu postrojbu. Njima bi bilo stavljeno na raspolaganje jedno vozilo iz Travnika, ali to je samo jedan od faza u rješavanju ovog problema – kazao je načelnik općine Admir Hadžimejrić.

Biljanska regija bez vode

Vijećnik Hamid Suljić ( S BiH) zatražio je od općinskih organa rješenje problema sa pitkom vodom u Biljanskoj regiji.
– Vodovod Gorčevica u koji je uloženo 10 milijuna maraka nema dovoljno vode, a ista je situacija i sa ostalim manjim lokalnim izvorištima. Bez dovoljno pitke vode ostala su naselja Skomorje, Zagrađe, Dub, Orahovo, a redukcije u snabdijevanju vodom su u Han Biloj – kazao je Suljić.

Dnevni avaz