Od danas uplata zdravstvenih markica u KSB

Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna uputio je obavijest za osigurana lica u kantonu u kojoj stoji da se uplata markica za 2023. godinu može izvršiti od danas 12. prosinca, te da traje do 31. ožujka 2023. godine.

Uplaćene markice se mogu preuzimati u Poslovnicama zavoda svakim radnim danom u terminu od 08:00 do 14:00 sati.

Osigurane osobe koje pravo na markicu ostvaruju putem Kantonalne uprave za borce, markicu mogu preuzeti u periodu od 12. prosinca ove godine.

Cijena premije iznosi 29,00 KM po osobi, a djeca do 18 godina oslobođena su plaćanja premije, dok osobe koje navrše 18 godina u tekućoj godini, premiju trebaju uplatiti u roku od 30 dana (od dana kada su navršili 18 godina).