Od 2013. godine najavljena viša pretplata za fiksnu telefoniju u BiH

Kako je preporučila Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), najviša cijena za pristupnu pristojbu ne bi smjela prelaziti 40 KM, dok će mjesečna pretplata za fiksnu telefoniju iznositi najviše 13 KM. Svoju preporuku u RAK-u temelje na pravilniku o modelu rebalansa, a s ciljem ujednačavanja tarife koje se primjenjuju na tržištu telekomunikacija u BiH. Ovakav prijedlog definiran je na sjednici, koja je održana 13. studenoga 2012., na kojoj je vijeće RAK-a usvojilo pravilnik o modelu rebalansa cijena govornih usluga za razdoblje od 2013. do 2015. godine.

S ciljem stimulacije

Nacrtom je predviđeno da s ciljem stimulacije korisnika usluga operateri osiguraju, u okviru pretplate, sa 100 besplatnih minuta u jakom prometu tijekom 2013. godine, dok bi se u sljedećim godinama broj mita smanjivao. Tako bi u 2014. godini to iznosilo 80 besplatnih minuta, a 2015. godine 60 besplatnih minuta. Ove, 2012. godine, broj besplatnih minuta u okviru pretplate je iznosio 120 minuta.
Također je predviđeno, da najviša cijena pristupne pristojbe u 2013. godini bude 40, umjesto dosadašnjih 60 KM, u 2014. 30 KM, a u 2015. da cijena pristojbe iznosi 20 KM. 
Od 1. siječnja 2013. najviša cijena za mjesečnu pretplatu u fiksnoj telefoniji iznosit će 13 KM umjesto 9,80 KM, a u 2014. i 2015. godini iznosit će 13,65 KM. Najviša cijena mjesečne pretplate za pravne osobe od 1. siječnja 2013. do 2015. godine iznosit će 16,40 KM. Operaterima je dana mogućnost da daju i niže cijene od propisanih graničnih cijena. Do 1. prosinca 2012. operateri su dužni objaviti nove cjenike.

Operateri idu niže

– Analiza dosadašnje primjene pravilnika o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga od 2005. godine do danas, pokazuje da su snižene cijene međunarodnih razgovora, cijene mjesečne pretplate za fizičke osobe, dok su cijene mjesečne pretplate kod sva tri telekom operatera za pravne osobe na razini ili ispod granične cijene. Cijene mjesnih razgovora su kod sva tri telekom operatera niže od definirane granične cijene, a cijene poziva unutar mrežne grupe su kod sva tri telekom operatora niže ili na razini granične cijene, istakla je Amela Odobašić, glasnogovornica RAK-a.

– Proces rebalansa cijena je počeo 2005. , s ciljem ujednačavanja tarifne politike. Tvrdimo da je monopol na pružanje fiksnih javnih govornih usluga u segmentu međunarodnih govornih usluga ukinut nakon što je Agencija licencirala 12 novih operatera, dok u mobilnoj telefoniji postoji potpuna konkurencija. Korisnici telekom usluga u BiH imaju mogućnost izbora, a to je primarna zadaća svakog regulatora da ispuni – tvrdi glasnogovornica RAK-a.

Pero Zelenika / VL