Od 1. kolovoza duhan dvostruko skuplji

Nakon 1. kolovoza duhan će biti dvostruko skuplji, što ujedno znači da se cijena duhana i cigareta izjednačuje.

Ovo je, tvrdili su u zadnjim danima mnogi gospodarstvenici, udar na potrošače koji su uslijed visokih cijena cigareta mahom prešli na kupnju duhana u rinfuzi. Od 1. kolovoza više neće biti isplativo kupovati duhan u rinfuzi jer će pakiranja od 250 grama duhana koja su stajala 15 maraka sada koštati oko 35 maraka. Od 250 grama duhana može se napraviti 15 kutija cigareta, i to je do sada bilo isplativo, jer je jedna kutija stajala 1 marku, dok će nakon poskupljenja duhana to biti 2,30 KM, a za 2,60 KM mogu se kupiti najjeftinije cigarete.

Drukčiji obračun

Iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH kazali su kako se izmjene i dopune Zakona o trošarinama kojima je definiran novi način oporezivanja duhana za motanje i pušenje, cigara i cigarilosa predstavlja nastavak harmonizacije trošarinske politike u BiH s politikom trošarina na duhanske prerađevine u Europskoj uniji.

Navedenim izmjenama zakona predviđen je, između ostalog, i drukčiji način utvrđivanja iznosa trošarine na duhan za pušenje, te je u skladu sa Zakonom o trošarinama propisano da će trošarina na duhan za pušenje za 2014. godinu iznositi 78 KM/kg.
Do sada se na duhan obračunavala samo trošarinska obveza od 42 posto na maloprodajnu cijenu.

Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom duhanskih prerađevina tj, oni koji se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje, dužni su na dan početka primjene ovog zakona, odnosno 1. kolovoza, popisati zalihe ovih duhanskih prerađevina i popisne liste dostaviti UNO-u u roku od sedam dana.

Popis zaliha

Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom duhanskih prerađevina dužni su također prijaviti nove maloprodajne cijene UNO-u u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa, odnosno do 8. kolovoza, i na novu osnovicu obračunati i uplatiti razliku trošarine u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih listi.

Sve osobe koje se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje dužne su na zatečene zalihe utvrđene u popisnim listama obračunati trošarinu prema novom Zakonu te u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih lista uplatiti razliku između novoobračunate i već ranije uplaćene trošarine, na jedinstveni račun UNO-a.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika trošarine u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta, priopćeno je iz UNO-a.

Izvor