Očekuje se rast razina rijeka, ugrožena područja Krajine i Srednje Bosne

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je upozorenje za veći broj rijeka u Bosni i Hercegovini. Očekuje se značajno povećanje vodostaja, a najugroženiji su Krajina i Srednja Bosna. ”Prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivu rijeke Une i Sane, slivu Vrbasa kao i na slivu Fojničke rijeke. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području slivova Korane i Gline u BiH, Vrbasa te Fojničke rijeke. U naredna tri dana prognozira se izvanredno hidrološko stanje, posebno na području slivova rijeke Une i Sane, Korane i Gline, i sliva rijeke Vrbas i Fojničke rijeke. Obavještenje o prognozni izvanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-Sanskom kantonu, te općina Jajce i Fojnica”, navode iz Agencija.

Sugeriraju nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez. ‘

‘Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje s uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđen eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra”, navodi se u upozorenju Agencija.