Obveznice stare devizne štednje neće se isplaćivati za iznose manje od 100 maraka

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovlastila je Federalno ministarstvo financija načiniti prijedlog odluke o gotovinskim isplatama po osnovi računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica, piše Večernji list BiH.

Verificirani računi

Federalno ministarstvo financija načinio je prijedlog takve odluke koji bi se trebao naći na sljedećoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Nadležno ministarstvo, po odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ima obvezu realizirati obveze po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje, koje, nakon gotovinske isplate od 1000 KM, ne prelaze iznos od 100 konvertibilnih maraka. Takve obveze izvršit će se tijekom 2017. godine iz planiranih sredstava proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, i to iz stavke “Otplate unutarnjeg duga – obveze za staru deviznu štednju”. Zakonski temelj za donošenje odluke o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po temelju računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica je članak 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Prema tom zakonu i njegovoj odluci, utvrđuju se pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te daje suglasnost ili pak potvrđuju akti drugih tijela ili organizacija te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom .

Propisi i usklađenost s EU

Razlozi za donošenje ovakve odluke propisani su u Zakonu o izmirenju obveza po osnovi stare devizne štednje. Iz Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i usklađenost s propisima Europske unije kazali su kako su takav prijedlog razmotrili i istaknuli kako ne postoji izričiti zakonski temelj, ali kao isti može poslužiti odredba članka 19. stavak 2. iz Zakona o Vladi Federacije BiH te istaknuli kako nemaju primjedbi na takvu odluku. Stoga, po njihovu mišljenju, nema ni potrebe emitirati iznose koji nakon gotovinske isplate ne prelaze 100 KM, pa je potrebno te obveze izmiriti u gotovinskom iznosu.

Prethodni članakČarolija mažoret plesa u Kiseljaku
Sljedeći članakFederacija BiH: U ožujku više od 50 tisuća turista