Obnovljen rad OO HSS-NHI Busovača

U Busovači je obnovljen rad Općinske organizacije HSS NHI Busovača. Na sjednici je pored mnogih članova prisustvovao i predsjednik županijskog odbora HSS-NHI Središnja Bosna, Drago Džambas.

Za novu predsjednicu Općinske organizacije Busovača izabrana je Josipa Katava, za dopredsjednicu Marina Varešković, a za tajnicu, Ankica Jezildžić. ŽO u koordinaciji s novom predsjednicom OO Busovača, a rukovodeći se teritorijalnom zastupljenošću imenovalo je još sedam članova u OO Busovača kojeg čine:Vlado Jurišić, Oliver Golub, Vlado Relota, Ivan Šantić, Ljiljana Šantić, Ivana Ljubičić i Anja Bilić.

Predsjednik ŽO HSS-NHI Središnja Bosna čestitao je svim novim članovima u općinskom odboru te pozvao na još jači rad u ovoj općinskoj organizaciji, stoji u priopćenju za javnost HSS-NHI ŽSB.