Obavijest Zavoda za javno zdravstvo KSB

Zavod za javno zdravstvo KSB zajedno sa “Think pink – Zajedno smo jedno” osigurava  kontinuiranu podjelu paketa prve pomoći za operirane pacijente od karcinoma dojke na području KSB u 2021.godini.

Paket sadrži: pamučnu prsnu protezu, melem, ljiljanovo ulje, kantarionovo ulje, lopticu za vježbanje ruke, brošuru “Sve o karcinomu dojke”, brošuru “Odabrani proizvodi za samoliječenje i pitanja o njihovoj upotrebi u onkologiji”.

Ukoliko pacijenti nisu dobili/preuzeli paket od udruženja koja okupljaju oboljele i liječene od raka dojke, članove njihovih obitelji, prijatelje i druga zainteresirana lica sa područja KSB, a operirani su u 2021. godini, isti mogu preuzeti u nekoj od četiri bolnice:

– J.U. Bolnica Travnik

– Hrvatska bolnica” Dr fra Mato Nikolić” Nova Bila

– J.U. Opća bolnica Jajce

– J.U. Opća Bolnica Bugojno

“Think pink – Zajedno smo jedno” je jedna od najuspješnijih bosanskohercegovačkih organizacija koja se bavi osnaživanjem zdravlja žena u Bosni i Hercegovini i provodi mnoštvo aktivnosti u cilju podizanja svijesti o karcinomu dojke i promocije zdravlja svake žene.

Neke od brojnih aktivnosti su:

– besplatni mamografski pregledi za žene u potrebi,

– osiguranje psihosocijalne podrške za žene koje prolaze ili su

prošle kroz bolest,

– edukacija srednjoškolaca,

– najprepoznatljiviji događaj je Trka/ šetnja za ozdravljenje “Race for the Cure”, najveći društveno odgovorni događaj u Bosni i Hecegovini.

Dugogodišnja aktivnost ove organizacije su i paketići prve pomoći za svaku novooperiranu ženu u Bosni i Hercegovini.

Ženama koje su prošle kroz ovo teško i traumatično iskustvo na ovaj način se poručuje da nisu same i da imaju podršku.

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB