Obavijest o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za javna priznanja Općine Vitez

Ocjenjivački sud za vođenje postupka dodjele javnih priznanja Općine Vitez u 2017. godini uputio je obavijest o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vitez. 

Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:

1. „Plaketa općine Vitez“ (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
2. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“. 

PLAKETA OPĆINE VITEZ
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se građanima, udrugama građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se u vidu diplome.
Dodjeljuju se najviše tri “Plakete općine Vitez” i to:Jedna gospodarskom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna pojedincu iz bilo koje oblasti.
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.

NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima:
1. nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
2. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 01.1.1998.godine;
3. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema članku 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju: građani, udruge građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, tijela mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog iz prethodnog stavka sadrži slijedeće:
– ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;
– vrstu priznanja za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;
– obrazloženje prijedloga;
– raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje.
Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa 6.3.2017.godine do 15,00 sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Općina Vitez, Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – za Ocjenjivački sud, ulica Stjepana Radića broj 1, 72250 Vitez, stoji u obavijesti koju potpisuje predsjednik Ocjenjivačkog suda, Anto Bertović.

Prethodni članakNK VITEZ: Otkazana posljednja pripremna utakmica protiv Širokog Brijega
Sljedeći članakZvonimir Čilić: Hodajuća legenda hrvatskog novinarstva u BiH