Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o kantonalnim poticajima za 2022. godinu 

Općina Novi Travnik je objavila Obavještenje poljoprivrednim proizvođačima o kantonalnim poticajima za 2022. godinu.

Kako bi ostvarili poticaj proizvođači moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

1. Podrška za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica

Za proizvođače koji posjeduju najmanje 2, a najviše 4 rasplodne krmače ili nazimice

Dokumenti:

 • potvrda o provedenim obveznim mjerama (neovjerena kopija) s prilogom V
 • potvrda o izmirenim poreznim dugovanjima
 • potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Visina poticaja je 150,00 KM/grlu

Rok: 30.6.2022.

2. Stimulacija farmskog uzgoja krava

Za proizvođače koji posjeduju najmanje 5 muznih krava

Dokumenti:

 • kopija pasoša za sva grla (neovjerene kopije)
 • kopija ugovora s otkupljivačem
 • potvrda o provedenim obveznim mjerama (neovjerena kopija)
 • potvrda o izmirenim poreznim dugovanjima
 • potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Visina poticaja je 100 KM/grlu (max. iznos po jednom zahtjevu 3.000 KM)

Rok: 30.6.2022.

3. Podrška za proizvodnju u staklenicima i plastenicima

Za proizvođače koji na području KSB imaju registrovan poljoprivredni obrt i na zemljištu na području KSB imaju plastenik/staklenik minimalne površine 100 m², a maksimalne površine 1000 m²

Dokumenti:

      –     rješenje o registraciji obrta

 • posjedovni list zemljišta na kojem se nalazi plastenik/staklenik, odnosno ugovor o zakupu
 • potvrda o izmirenim poreznim dugovanjima
 • potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Visina poticaja je 5,00 KM/ m²

Rok: 15.7.2022.

4. Podrška za izgradnju štalskih objekata

Novčanu podršku za izgradnju započetih ili izgrađenih štalskih objekata u 2021. godini i tijekom 2022. godine (do krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva) mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači (fizičke osobe) koje imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost (kao osnovnu ili dopunsku djelatnost registriranu po zakonu o obrtu) i pravni subjekti koji se bave stočarskom proizvodnjom i čije je sjedište na području KSB. Novčana podrška iznosi 30% od predračuna i predmjera radova koji su sastavni dio Projekta. Maksimalan iznos podrške je 10.000,00 KM po podnositelju zahtjeva pravdan fiskalnim računima i poreznom fakturom.

Klijent koji je u posjednje tri godine ostvario pravo na ovaj vid podrške, u ovom organu, ne ostvaruje pravo u 2022. godini ako se radi o štalskom objektu na koji je već ostvario podršku. Isto se utvrđuje uvidom u dostavljene urbanističke saglasnosti

Dokumenti:

      –    rješenje o registriranom obrtu

 • urbanističku ili građevinsku dozvolu za štalski objekat ne stariju od 2 godine
 • projekt (idejni, glavni ili izvedbeni)
 • porezna faktura i fiskalni račun o nabavci građevinskog materijala
 • potvrda o izmirenim poreznim dugovanjima
 • potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Rok: 15.11.2022.

Sve dodatne informacije vezano za potrebnu dokumentaciju i ostale uvjete možete dobiti u info centru Općine Novi Travnik ili na broj telefona 030/795-635.