Obavijest o zimskom održavanju prometnica

Nakon provedenog postupka javnih nabavki Općinski načelnik je s poduzećem ‘’Adžić Asfalt’’ d.o.o Žepče dana 08. 11. 2016. godine zaključio ugovor o održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica u sezoni 2016./2017.

Nakon provedenog postupka javnih nabavki za osiguranje industrijske soli za posipanje prometnica u zimskom periodu nabavljeno je 100 tona soli, te osigurano 300 m3 pijeska i isto uskladišteno u krugu JKP ‘’Vitkom’’.

U odnosu na prošlu godinu, ukupna dužina lokalnih puteva i gradskih ulica koje su obuhvaćene planom za zimsko održavanje je povećana za cca 10.000 metara i iznosi 139.260 m puteva. Dio putnih pravaca na kojima nije moguće mašinski vršiti čišćenje snijega, održavanje će se vršiti prema dogovoru s mjesnim zajednicama.

S navedenim blagovremenim pripremama koje je poduzela Služba za opću upravu očekivati je da će se zimsko održavanje gradskih ulica i lokalnih puteva odvijati bez većih problema.

Treba napomenuti kako će se radovi na zimskom održavanju prometnica dijelom financirati iz naplate komunalne naknade.

Održavanje prometnica u zimskim uvjetima počinje 15. studenog 2016.godine i traje do 15. ožujka 2017.godine, kako je definirano Pravilnikom o održavanju javnih cesta ( (‘’Službene novine FbiH’’ br. 69/10).

U radove na održavanju prometnica tijekom zimskih uvjeta spadaju svi radovi koji su neophodni kako bi se održala prohodnost puteva i osigurala sigurnost prometa.

Prethodni članakRad liječnika u javnim zdravstvenim institucijama i privatnim ordinacijama, za ili protiv?
Sljedeći članakVozači u BiH razvili mobilnu aplikaciju “Policija zaustavlja”