Obavijest o upisu studenata

studenti ilustracijastudenti ilustracijaEkonomski fakultet Sveučilišta Mostar u akademskoj 2013./14. godini upisuje novu generaciju polaznika prvog ciklusa stručnih studija Poslovne ekonomije po principima Bolonjske deklaracije u svome Centru u Vitezu, koji završetkom studija stječu zvanje stručni bachelor ekonomije.

Na studij se prima 100 polaznika na usmjerenja:

  1. MENADŽMENT
  2. RAČUNOVODSTVO i FINANCIJE
  3. MARKETING
  4. INFORMATIKA

Naknada za studij s troškovima upisnine iznose 1.600 KM, a omogućeno je plaćanje u dvije rate.

EKONOMSKI FAKULTET Sveučilišta u Mostaru ove godine u svome Centru u Vitezu upisuje i treću generaciju II. ciklusa dvogodišnjeg (master) studija Poslovne ekonomije, a završetkom istog se stječe naziv magistra poslovne ekonomije. Pravo upisa na II. ciklus imaju:

  • kandidati sa završenim trogodišnjim preddiplomskim znanstvenim studijem poslovne ekonomije (upisuju se izravno).
  • kandidati sa završenim trogodišnjim stručnim studijem poslovne ekonomije (upisuju prvu godinu master studija uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta)
  • kandidati sa završenim drugim preddiplomskim studijima (izvan polja ekonomije – upisuju prvu godinu studija uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta)

Prijave se primaju u prostorijama EKONOMSKOG FAKULTETA koji se nalazi u zgradi poslovnog centra FIS u Vitezu od 1.6. do 15.9.2013.

Ekonomski fakultet Sveučilišta Mostar, centar u Vitezu vas poziva:

“Dođite, očekujemo Vas. U našem četrdesetogodišnjem iskustvu u visokom obrazovanju i mladom, kompetentnom i ambicioznom nastavnom kadru imate najbolje moguće preporuke.
Sve informacije o upisu možete pronaći na web. stranici Ekonomskog fakulteta (ef.sve-mo.ba) ili na brojeve telefona 030 711 960 ili 036 355 100.”