Obavijest o upisu studenata na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, centar Vitez

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru upisuje novu generaciju polaznika stručnog studija i dvogodišnjeg diplomskog studija u akademskoj 2014./15. godini u svojem centru u Vitezu.

Studij se organizira na smjerovima:

  • menadžment
  • računovodstvo i financije
  • marketing
  • informatika

Školarina na stručnom studiju iznosi 1500,00 KM, a na dvogodišnjem diplomskom studiju 1900,00 KM. Školarina se može platiti u četiri rate.

Prijave se primaju u prostorijama Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru centar Vitez u zgradi poslovnog centra FIS Vitez od 1.6.2014. godine do 15.9.2014. godine.

Sve informacije o upisu mogu se pronaći na web stranici: ef.sve-mo.ba ili putem upita na mail: efupisi@sve-mo.ba, tel: 030 711 960 (svakim radnim danom od 9-14) ili 036 355 100.