Obavijest korisnicima usluga općinskih službi

U Vitezu je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 19.veljaće2014 godine usvojena odluka o reguliranju postupka pred općinskim službama za upravu.

Namjera ove odluke je da se poboljša naplata na pružene komunalne usluge koje se odnose na korištenje vode, kanalizacije, prikupljanja otpada i odvoza komunalnog otpada, a koje je u nadležnosti JKP “Vitkom” Vitez.

Odlukom se obavezuju općinske službe da pri rješavanju zahtjeva obvezno izvrše da li je podnositelj uredno izmirio obveze prema JKP “Vitkom” Vitez. Utvrdi li se da podnositelj zahtjeva ne izmiruje navedene usluge isti će biti uskraćen za usluge pred općinskom službom, priopćeno je iz Službe za opću upravu Općine Vitez.

Takvim radom poboljšava se naplata komunalne usluge, ali i postupak provođenja općinskih odluka iz oblasti komunalnih djelatnosti i to Odluke o komunalnom redu i Odluke o načinu upravljanja i korištenja vodovoda u Vitezu.