Obavijest korisnicima komunalnih usluga Vitkom

Iz poduzeća Vitkom obavještavaju korisnike njihovih usluga, sve pravne i fizičke osobe, da su dužni uključiti se u realizaciju aktivnosti koje će u narednom periodu provoditi putem svojih zaposlenika.

Obavijest prenosimo u cjelosti:

JKP „VITKOM“ d.o.o. VITEZ

I- USLUGE-SNABDJEVANJE VODOM:

a) naplata potraživanja
Svi korisnici koji do sada nisu izmirili svoje obveze za isporučenu vodu da ih u narednom periodu izmire. Otvorena je i mogućnost plaćanja u obrocima, uz potpisivanje Sporazuma o obročnom plaćanju u prostorijama JKP „ Vitkom „ d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb. Napominjemo da je uzajamna suradnja neophodna kako bi se vodovodna mreža održavala u ispravnom stanju, uredno plaćale obaveze prema državi po osnovi PDV-a i vodnih naknada koje se moraju uredno izmirivati.

Ukoliko se ne izvrši plaćanje za iskorištenu komunalnu uslugu u roku od tri mjeseca uzastopno ili odbije primiti račun ili vrati račun za komunalnu uslugu bez opravdanog razloga primijenit će se odredbe o uskraćivanju komunalne usluge-čl.13. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine SBK/KSB“ br.13/13).

b) legalizacija bespravnih priključaka
Korisnici koji su se bespravno priključili na gradski vodovod i oni koji nemaju urednu dokumentaciju po osnovu istog, DUŽNI SU da podnesu Zahtjev za legalizaciju najdalje do 31.01.2015. god., i u tom periodu prilikom prijave taksu mogu platiti do pet rata.

Ukoliko Općinska komunalna inspekcija u suradnji sa predstavnicima JKP „Vitkom“d.o.o. nakon predviđenog roka,utvrdi bespravni priključak poduzeti će najstrožije propisane sankcije.

c) prijava vodomjera i ugradnja vodomjera
Korisnici koji imaju ugrađene vodomjere, a nisu prijavljeni dužni su ODMAH da izvrše prijavu i da dostave serijski broj vodomjera. Za korisnike koji nemaju ugrađene vodomjere JKP „Vitkom“ d.o.o. će nabaviti i ugraditi vodomjere koje će korisnici otplaćivati jednokratno ; u dvije rate, uz redovne račune.

d) omogućiti pristup šahtovima
Korisnici komunalne usluge su dužni da omoguće djelatnicima JKP „Vitkom“ d.o.o pristup šahtovima i posjedu, kako bi se utvrdilo činjenično stanje i sukladno tome mogli kupiti vodomjeri, koji su obvezujući.

Ukoliko korisnici nemaju izgrađen šaht, molimo da ih izrade o vlastitom trošku, sa mogućnošću da JKP “ Vitkom“ d.o.o. izradi šahtove, a da korisnici plate u dogovorenim ratama .

II – USLUGA ODVOZA SMEĆA

Općinskom odlukom o komunalnom redu („ Sl. Glasnik općine Vitez“, br. 6/06 i br.9/11), čl. 32. navedeno je da su svi vlasnici, odnosno korisnici stambenog i poslovnog prostora obavezni koristiti usluge odvoza smeća i za navedenu uslugu plaćati JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez.

Nepotpisivanje ugovora od strane vlasnika, korisnika stambenog ili poslovnog prostora ne oslobađa ih obveze plaćanja usluge za odvoz smeća.
Prilikom obilaska terena djelatnici JKP „Vitkom“ d.o.o. će izvršiti provjeru činjenice da li je svako domaćinstvo uključeno u organizirani odvoz smeća, te ukoliko utvrde da Ugovor nije potpisan biti će im omogućeno da odmah pristupe potpisivanju istog.

III – POZIV NA SURADNJU

Pozivaju se korisnici gradskog vodovoda da ukoliko ustanove nedostatke ili kvarove na mreži, te ukoliko imaju korisne prijedloge, da iste dostave u prostorije poduzeća ili na broj tel. 711-572.

Prethodni članakFrizeri iz Viteza osvojili vrijedne nagrade u Begradu
Sljedeći članakBZK Preporod gostovao u Sloveniji