Obavijest iz Službe za civilnu zaštitu općine Vitez

Proljeće, kao godišnje doba karakteristično je povišenim vodostajem rijeka, potoka i drugih pritoka koje nastaju usljed topljenja snijega i izraženijih kiša.

Da bi se stvorile pretpostavke uspješne zaštite od prirodnih i drugih nesreća potrebno je izgraditi jedinstven sustav zaštite i spašavanja, i u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, koji bi bio primjenjiv na nivou naše općine.

Iz dosadašnjeih iskustava i trenutnog stanja na terenu prioritetni zadaci na zaštiti i spašavanju prvenstveno od poplava i bujica su:

– sprječavanje dalje devastacije šuma,
– izrada kvalitetne odvodnje oborinskih voda prilikom gradnje puteva i održavanje iste,
– izrada kanalizacione mreže i redovno održavanje iste,
– sprečavanje nelegalnog odlaganja otpada naročito u šumskim usjecima i suhim potocima,
– sprečavanje neovlaštenih građevinskih radova u koritima potoka i rijeka i održavanje obala korita rijeka,
– pridržavanje zakona prilikom gradnje stambenih i privrednih objekata.

“Tragom naprijed navedenog pozivamo stanovništvo općine Vitez da da svoj doprinos na sprečavanju nastajanja poplava i uzrokovanja većih nesreća. Ovim putem podsjećamo sve nadležne institucije, pravna i fizička lica na obveze proistekle iz Zakona o zaštiti i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Operativnog programa obrambenih mjera od poplava”, navodi se u obavijesti Službe za civilnu zaštitu općine Vitez.