Obavijest i upozorenje Službe za Civilnu zaštitu Općine Vitez

Polazeći od činjenice da su proljetni radovi na čišćenju poljoprivrednog i drugog zemljišta, a posebno na granicama sa šumskim zemljištem neophodno potrebni i u cilju su razvoja poljoprivrede i stočarstva, Služba za civilnu zaštitu Općine Vitez upozorila je fizička i pravna lica na oprez prilikom obavljanja navedenih radova.

Svako nesmotreno paljenje korova, strništa, lišća, međa i drugih proljetnih pospremanja može izazvati neželjene posljedice i opasnost po živote i materijalna dobra, navodi se u obavijesti Službe za Civilnu zaštitu Općine Vitez.

Posebno se skreće pažnja na mogućnost izbijanja požara u blizini naseljenih mjesta, kao i u blizini šumskih područja, a pogotovo u blizini minskih polja, uz napomenu da je svako izazivanje opasnosti i prouzrokovanje štete na tuđoj imovini kažnjivo djelo.

 Za slučaj izbijanja požara na šumskom području dojavu možete izvršiti na slijedeće brojeve telefona:

– „Šumarija“ Vitez,                              030  -712 – 082
– Muhić Amir, direktor                       063-  394 – 056, 061-717-640

Pored navedenih javljanje o svim vrstama požara možete izvršiti i na slijedeće brojeve telefona:

– Vatrogasno društvo „Vitez“ Vitez ,                   special tel. 123  ili tel.   714-123
– Vatrogasno društvo „ Stari Vitez“ Vitez,                     special tel. 123  ili tel.   520-004
– Policijska stanica Vitez,                                   special tel. 122  ili tel.   711-302
– Civilna zaštita Vitez,                                                special tel. 121  ili tel.   718-225

Uzrokovanje požara predstavlja Izazivanje opće opasnosti i tretira se kao kazneno djelo, navodi se na kraju obavijesti Službe za Civilnu zaštitu Općine Vitez.