Obavijest i dodatno pojašnjenje o postupanju za vrijeme naredbe o zabrani kretanja građana

Ministarstvo gospodarstva KSB uputilo je obavijest i dodatno pojašnjenje o postupanju za vrijeme naredbe o zabrani kretanja građana.

“Obavještavamo Vas da je Federalni stožer Civilne zaštite donio naredbu o zabrani kretanja broj 12-40-6-148-36/20 od 21. ožujka 2020. godine kojom se zabranjuje kretanje građana na području Federacije BiH u vremenskom periodu od 18,00 do 05,00 sati. Ova naredba stupa na snagu 22. ožujka 2020. godine od 18,00 sati.

Iz ove naredbe se izuzimaju svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID 19 na području Federacije BiH, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

Ministarstvo gospodarstva KSB u vezi s predmetnom naredbom, obavještava gospodarske subjekte da točka 2. iste naredbe pruža mogućnost nesmetanog rada u 2. i 3. smjeni svim zaposlenima, uz uvjet da privredni subjekt izda potvrdu o zaposlenju sa dodatnim obrazloženjem koja će služiti kao dokaz o mogućnosti kretanja zaposlenih u vrijeme zabrane.

Ovaj pisani akt, potpisan i ovjeren od odgovornog lica, koji će olakšati provođenje naredbe nadležnim organima, obavezno treba da sadrži naziv i sjedište privrednog subjekta, ime i prezime zaposlenog, opis radnog mjesta sa naznakom o neophodnosti obavljanja nesmetanog rada u vremenskom periodu zabrane kretanja.