Novi Travnik: Podigli pristojbu za 300 posto, sada smanjili za 25 posto

Novotravničko Općinsko vijeće na zadnjoj sjednici donijelo je odluku o izmjeni i dopuni odluke o općinskim komunalnim pristojbama, kojom su u manjoj mjeri smanjene pristojbe.

“Na odluku koja je donesena pomalo na brzinu bilo je žalbi gospodarstvenika koje su rezultirale zaključkom Vijeća da se provede javna rasprava na kojoj ipak nije bio neki veliki odaziv. Pojavili su se predstavnici nekoliko velikih firmi, čije su se primjedbe odnosile uglavnom na drugu odluku povezanu sa ovom, onu o zonama, te su se žalili da Vijeće ne podržava investitore u mjeri u kojoj bi to trebalo. Htjeli su da se smanji osnovica komunalne takse i koeficijent veličine pravne osobe. Nova odluka rezultirat će smanjenjem oko 25 posto u odnosu na odluku usvojenu prošle godine u prvom mjesecu”, rekao je Josip Budimir iz nadležne općinske Službe za gospodarstvo, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj.

Tako će nova odluka donijeti smanjenje u odnosu na prošlu, ali drastično povećanje koje je, upozoravali su više puta oporbeni vijećnici, usvojeno na prijevaru, i dalje je na snazi.

„Sjećate se sjednice kad smo u znak dobre volje usvojili ovu odluku, kad nam je rečeno da se radi samo o usklađivanju sa zakonom, da imamo povjerenja u službe, a kasnije se ispostavilo da su cijene povećane četiri ili pet puta. Kakvo je to smanjenje ako su obrtnici prije plaćali 50, a sada plaćaju 220“, rekao je vijećnik Marijan Marjanović.

Slično misli i vijećnik Fikret Skopljak, koji je kazao:

„Mali privatnici su me upozoravali da je došlo do 300 posto poskupljenja. Ako je poskupilo 300 posto, vi sad spuštate cijenu za 25 posto, to nije nikakvo smanjenje“, rekao je Skopljak, ne kojeg se nadovezao i vijećnik Zdenko Dominović, koji je upozorio da je i on bio prevaren.

„Na moj upit hoće li doći do povećanja cijena rečeno mi je da će cijene svima biti manje, a da će se uvesti novi korisnici. Usvojili smo to jednoglasno, a ispalo je na kraju da je malim obrtnicima cijena povećana četiri ili pet puta. Smanjenje od 25 posto je ništa  odnosu na povećanje prošle godine“, rekao je Dominović.

Na primjeru jednog prosječnog malog poduzeća jasno je vidljivo zapravo koliko je povećanje. Do 2019. komunalna pristojba iznosila je 100 KM. Pod izgovorom da je riječ o usklađivanju sa zakonom ta cijena je u prošloj godini narasla na 560, a zadnjom odlukom snižena je na 392 KM, što je još uvijek 190 KM skuplje u odnosu na period od 2019.

Iako nemaju isti način obračuna i klasifikaciju, valja naglasiti kako u općini Travnik mala poduzeća komunalnu pristojbu plaćaju 200 KM.