Novi Travnik: Općinska Komisija za procjenu štete krenula s obilaskom terena

Nakon što je 12.02.2019. godine istekao rok za prijavu šteta nastalih kao posljedica posljednjih bujičnih poplava općinska Komisija za procjenu štete krenula je sa obilaskom terena.

Nakon što se evidentiraju sve štete nastale na putnoj infrastrukturi izvršit će se pregled svih objekata na kojima je nastala šteta a koje su prijavili građani.

O rezultatima rada Komisije bit će upoznato Općinske vijeće.