Novi Travnik: Obavijest o isključenju električne energije

Zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima Poslovnica Elektro Novi Travnik obavještava građane Novog Travnika da u utorak, 19. studenog 2019. godine, neće biti struje na sljedećim područjima:

TS 10/0,4 kV Trišnjice: (dio naselja Čehova – odlaz prema Matukama, dio naselja Bučići – odlaz prema Blažima, odlaz prema Marinčićima, odlaz prema Skopljakovićima) u periodu od 09 do 11 sati

TS 10/0,4 kV Bučića stara pruga: (dio naselja Čehova – odlaz prema Matukama, dio naselja Bučići – odlaz prema groblju Bučići) u periodu od 11 do 12 sati.

TS 10/0,4 kV Rankovići Crkva: (dio naselja Rankovići) u period od 13 do 14 sati.