Novi Travnik jedna od rijetkih općina s pozitivnim prirodnim priraštajem

U prošloj godini Novi Travnik je imao pozitivan prirodni priraštaj, jer je broj rođenih beba veći u odnosu na broj umrlih osoba. Tako je u odnosu na 268 rođenih, broj umrlih u 2018. godini bio 223.

Ovaj podatak Novi Travnik svrstava u red općina u Bosni i Hercegovini s pozitivnim prirodnim priraštajem koje su svakako u manjini.

Od ukupnog broja rođenih beba u općini Novi Travnik 268, rođen je 131 dječak i 137 djevojčica, a svakako treba spomenuti i da je osam majki rodilo blizance.

U matične knjige vjenčanih u Novom Travniku u 2018. godini upisano je 133 para, dok su se prema dostupnim podacima razvela 54 para.