Novi pokušaj spaljivanja u Sarajevu

Nermin Selimović, demobilizirani borac iz Ilijaša i 60-postotni invalid koji boluje od PTSP-a, jutros se pokušao spaliti benzinom ispred zgrade Federalne vlade u Sarajevu, ali u tome ga je spriječila policija.

Selimović ima 37 godina i otac je četvoro djece, a na ovaj čin ponukala ga je, kako je ranije kazao, neimaština. Živi s porodicom u devastiranoj kući u Ilijašu, bez ikakvih novčanih primanja.

Nakon što ga je u njegovoj nakani spriječila policija, po Selimovića je došlo vozilo hitne pomoći.