Nove aktivnosti kroz mostove povjerenja

Nisu sve ptice letači. Neke su i plivači. Među plivačima je i pingvin Žorž, a kako se plivač Žorž snašao među pticama letačima, saznat će ubrzo učenici osnovnih škola u Srednjobosanskoj županiji na predstavi koju je pripremio NVO Genesis Project u nastavku projekta “Mostovi povjerenja i suradnje”.

Projekt koji od svibnja ove godine provodi NVO Genesis Project pod pokroviteljstvom njemačke fondacije SHL u osnovnim školama Srednjobosanske županije nastavio se s početkom nove školske godine i donosi nove aktivnosti i sadržaje.

Između ostalog, za učenike osnovnih škola pripremljena je edukativna predstava “Nismo svi letači” kroz koju će učenici nižih razreda osnovnih škola upoznati pingvina Žorža i prijatelje, a učenici viših razreda otkriti će tajnu s dna bunara kroz predstavu “Čiji je bunar”.

U nastavku projekta koji će trajati do travnja 2017. godine, u ovoj školskoj godini educirat će se i nastavnici i roditelji putem zanimljivih interaktivnih radionica.

Radionice će se bazirati na edukaciji čiji je cilj razvoj socijalnih vještina i tolerancije, potom edukacija o mirnom rješavanju i sprečavanju sukoba, promocija različitosti i interkulturalnog razumijevanja, poštovanje prava djece i socijalna inkluzija, razvoj komunikacijskih vještina i razvoj vještina i metodologije vršnjačke edukacije.

Kao rezultat ovog dvogodišnjeg projekta očekuje se povećana razina suradnje između obitelji i škole, afirmirana i prihvaćena vršnjačka edukacija kao metoda obrazovanja, poboljšane vještine komunikacije i mirnog sprečavanja sukoba te intenzivirana multietnička suradnja.