Novčani dar Općine Jajce za svaku novorođenu bebu

Ovaj značajan projekt Općina Jajce implementira već šestu godinu i izdvaja sredstva za svaku novorođenu bebu.

Sigurni smo da se sa ovakvim projektom ne može pohvaliti baš mnogo sredina u našoj zemlji. Jednokratna novčana naknada odnosi se, bez izuzetka, na sve novorođene bebe čija majka ima prebivalište na području Jajca, a Općina Jajce je, kroz ovu aktivnost, obradovala roditelje darujući 878 novorođenčadi.

U svrhu podrške novorođenim bebama, Općina Jajce je, iz općinskog proračuna, kao jednokratna pomoć rodiljama, izdvojila ukupno 469.700,00 KM.

Do kraja 2019. godine novčani dar za svaku novorođenu bebu iznosio je 500,00 KM, a od 2020. godine, ova stimulacija za višečlane obitelji je uvećana, pa tako prvo dijete Općina Jajce daruje s 500,00 KM, drugo sa 700,00 KM, a treće i svako naredno s po 1.000,00 KM.

Aktivnost darovanja novorođenih beba nastavljena je i u 2021. godini, a u prva tri mjeseca ove godina rođeno je 39 jajačkih dječaka i djevojčica.