Novčane potpore za tov svinja, krumpir, kukuruz, pšenicu i pčelarstvo

Općina Kreševo poduzima mjere kojima se želi unaprijediti poljodjelstvo, a jedna od mjera je davanje novčane potpore poljodjelcima i upravo je u tijeku postupak provedbe jednog takvog programa. Općinski načelnik Kreševa Renato Pejak raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva novčanih potpora za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje općine Kreševo, u okviru transfera utvrđenog u općinskom proračunu za 2022. godinu.

U pozivu se pozivaju poljoprivredni proizvođači s područja općine Kreševo da podnesu zahtjev i time aktiviraju postojeće poljoprivredne resurse koji nisu u funkciji, povećaju konkurentnost svih poljodjelaca i djelatnosti, potaknu demografske revitalizacije ruralnog prostora, povećaju održivosti poljoprivrednog gospodarstva i doprinose očuvanju ekosustava. Životinjska i biljna proizvodnja Novčane potpore se dodjeljuju za životinjsku (animalnu) i biljnu proizvodnju. Animalna proizvodnja odnosi se na pčelarstvo i tov svinja, a biljna na proizvodnju u plastenicima, proizvodnju krumpira, proizvodnju silažnog i merkantilnog kukuruza te proizvodnju pšenice. Pravo na novčanu potporu za pčelarstvo imaju korisnici koji posjeduju od 5 do 20 pčelinjih društava, a za tov svinja korisnici koji u jednom turnusu utove najmanje četiri grla. Pravo na novčanu potporu za plasteničku proizvodnju imaju svi oni korisnici koji posjeduju vlastiti plastenik veličine 50 do 300 četvornih metara i proizvode povrće.

Pravo na novčanu potporu za proizvodnju krumpira imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju proizvodnju krumpira minimalne površine od 0,5 do 20 duluma. Pravo na novčanu potporu za proizvodnju silažnog i merkantilnog kukuruza imaju oni poljodjelci koji mogu ostvariti proizvodnju silažnog i merkantilnog kukuruza minimalne površine od 0,5 do 2 hektara, a na potporu za proizvodnju pšenice poljodjelci koji će ostvariti proizvodnju pšenice minimalne površine od 1 do 2 hektara. Novčane potpore mogu ostvariti fizičke osobe, obrtnici i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište, kao i mjesto ulaganja u biljnu ili životinjsku proizvodnju na području općine Kreševo, koji u propisanom roku podnesu zahtjev s potrebnom dokumentacijom i ispunjavaju propisane uvjete i koji nisu ostvarili pravo na novčanu potporu na drugim razinama vlasti resornih ministarstava za istu proizvodnju. Prijave su zainteresirani trebali poslati zaključno s današnjim danom.

Preliminarna lista kandidata za novčane potpore objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Kreševo, na nju se može u roku od osam dana izjaviti prigovor, a konačnu listu utvrđuje općinski načelnik i objavljuje je na mrežnoj stranici Općine. Prvi put Ovo je prvi put da općina Kreševo provodi ovakav projekt potpore i pomoći svojim poljodjelcima. Novčana sredstva koja će se dodijeliti su nepovratna, a koliki ukupni iznos će se iz proračuna izdvojiti i podijeliti, u ovom trenutku nije poznato. To će ovisiti i o broju poljoprivrednika koji će se prijaviti i zadovoljiti uvjete. Tehničku pripremu i izradu javnog poziva uradila je Poljoprivredna zadruga Kreševo. Kad je riječ o izdvajanju za poljodjelstvo, u proračunu općine Kreševo za 2022. stoji da je tekući transfer za Poljoprivrednu zadrugu Kreševo planiran u iznosu 41.000 KM.