Novalić: Vlada FBiH je reformska, Zakon o radu donio novih 30.000 radnih mjesta

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić izjavio je da je Vlada Federacije BiH na čijem je čelu reformska vlada.

– Prvu stvar koju smo uradili je da smo stali na sive tokove novca donoseći dva zakona o unutarnjem platnom prometu i zakon o financijskom poslovanju. To je jako povećalo javne prihode, kojima se opet rješava socijala – kazao je Novalić.

Ističe da je Zakon o radu donio novih 30.000 radnih mjesta.

– To je gotovo pa nevjerovatno. Osim toga, ograničili smo neke potrošnje koje su bile veoma štetne, na primjer donijeli smo registar parafiskalnih nameta. Također, izmijenjen je Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama tako da javni sektor ne može beskonačno trošiti i iz budućnosti posuđivati pare i izazivati nelikvidnost – rekao je Novalić.  

Kaže da su se usvojenim zakonima povećali prihodi s tri milijarde i šesto na pet milijardi i šesto KM samo u Federaciji BiH. 

– To je bilo dovoljno da možemo rješavati socijalna pitanja. To i dramatično povećanje broja zaposlenih, do sada 67.000, je omogućilo da možemo riješiti socijalna pitanja. Mirovinski fond je bio u minusu 226 milijuna, a danas je u plusu 80 milijuna KM, a mirovine su za trećinu veće. Napominjem da smo i svim boračkim populacijama značajno povećali prava – konstatirao je Novalić.

Dodao je da ono što nije urađeno je to da nisu uvedeni fiskalni zakoni o doprinosima i porezu na dohodak, što je trebalo značajno smanjiti obveze.

– Nismo uspjeli složiti interese, imaju mnogi strah od tih zakona, prije svega mislim što ih nedovoljno poznaju – poručio je Novalić.