Nova kotlovnica u bolnici “Dr. Fra Mato Nikolić” u Novoj Biloj

Na prigodnoj svečanosti u amfiteatru Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“  u utorak je obilježen početak radova na ugradnji nove kotlovnice u ovoj poznatoj zdravstvenoj ustanovi u Novoj Biloj.

A kako je kazao mr. oec. Goran Pejaković, pomoćnik ravnatelja za nemedicinska pitanja, riječ je o ugradnji kotlovnice na pelet umjesto dosadašnje koja je koristila lož ulje. Ovo je, kazao je Pejaković, dio projekta „Poboljšanja energetske učinkovitosti u Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić“, a koji se realizira uz podršku Vlade Srednjobosanske županije, u sklopu projekta „Povećanje energetske učinkovitosti u javnim objektima na području Federacije BiH, podržanog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije i podržanog od UNDP-a.

Ovo je prva faza na projektu poboljšanja energetske učinkovitosti u novobiljanskoj bolnici a uskoro će početi s realizacijom druga i treća faza – zamjena drvene s PVC stolarijom i instaliranje solarnih kolektora za PTV. Ukupna investicija je „teška“ oko 430 tisuća KM, a već u trećoj godini projekt će biti potpuno isplativ.

Ovom prilikom u svom obračanju okupljenim, ravnatelj ove bolnice, prim, dr. Velimir Valjan i njegov pomoćnik za nemedicinska pitanja, mr. oec Goran Pejaković, kazali su kako će kotlovnica na pelet, uz financijske imati i ekološke, humane i socijalne efekte, te će  ujedno dati i doprinos realizaciji planova i dostizanju ciljeva svih razina vlasti u BiH u pogledu odgovornijeg odnosa prema okolišu i racionalnijeg upravljanja energijom.

Ovoj svečanosti velikog značaja za Hrvatsku bolnicu „Dr. fra Mato Nikolić“ koja zdravstvene usluge pruža pacijentima iz svih 12 općina Srednjobosanske županije, a u nekim medicinskim segmentima i sa šireg bosanskohercegovačkog područja, prisutni su bili i županijski premijer, Tahir Lendo i resorni ministar, Nikola Grubešić. Prisutna je bila i federalna parlamentarna zastupnica, u ovom slučaju lobistica Bolnice, prof. Katica Čerkez, te dužnosnici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Almir Kećo i Jasmina Kafeđić.