Nova knjiga u izdanju FMC Svjetlo riječi – Dvoglasje za samoću

U izdavaštvu FMC Svjetlo riječi upravo je iz tiska izašla nova knjiga pjesama Luke Paljetka i fra Ivana Kramara „Dvoglasje za samoću”.
Autori ističu da su ove „pjesme pisali svaki u svojoj samoći. Družeći se odlučili smo staviti ih u izazovni suodnos. Smatramo da su sve ikad napisane pjesme jedna jedina pjesma. Želimo da i ove budu dio te neprekidne i neprekidive pjesme svijeta.”
Naslovnu stranicu knjige je osmislio Luko Paljetak a grafički oblikovao Jozo Jezerćić.

Cesta

Svaka je pjesma uvijek u dogovoru s nekim
koji će jednog dana iz divljih šuma stići
i donijeti pjesmu nepoznatu na mekim
usnama, nije dobro nikada cestom ići

potpuno sam i pjevat i samo gledat šutke
u nešto što se ne da vidjeti, treba samo
micati usne, drsko, kao što rade lutke,
i bezobzirno pjevat; neki će reći: znamo

to ì mi, i pridružit tom će se glasnom pjevu,
a neki neće (oni imaju druge neke
pjesme i pjevaju ih svaki za svoju djevu);
neka ti usne budu zbog toga stalno meke,

nemoj da otvrdnu ti, nek tvoje pjesme kožu
imaju tánku, nađi riječi što zabit neće
pod rebra im se, one koje su nalik nožu
smekšaj i dahom svojim njiši ih kao cvijeće.

Knjigu možete u kupiti u knjižarama Svjetla riječi u Vitezu i Livnu; naručiti na broj telefona 033 726 200; e-mailom na: redakcija@svjetlorijeci.ba ili putem web shopa na www.svjetlorijeci.ba.