Ni u Brčkom nije postignut dogovor o formiranju Vijeća ministara

Lider SDS-a BiH Mladen Bosić, nakon tri i pol sata sastanka lidera šest političkih stranaka u Brčkom, izjavio je da ni danas nije postignut dogovor oko formiranja novog Vijeća ministara BiH.

„Nažalost, dogovora u Brčkom danas nema, nema novog Vijeća ministara. Mi kao domaćini smo predložili, po nama kompromisni način formiranja Vijeća ministara, otišli smo dva koraka dalje kao RS, odustali smo od naših početnih principa, koji imaju svoje obrazloženje zašto tražimo četiri ministarstva i među njima Ministarstvo vanjskih poslova. Međutim, evidentno je da i dalji ustupci nisu bili dovoljni da se postigne dogovor. Ovdje postoji koncepcijski problem, i koncepcijsko neslaganje koje je u suštini preslikano sa stanja iz FBiH. Dok se te stvari ne razrješe, konstatiram da mi nemamo šansu da napravimo neki dogovor“, kazao je Bosić.

Prema njegovim riječima, današnji prijedlog je bio da sve tri strane naprave neki ustupak. Kako je kazao, nepremostiva prepreka je bilo neslaganje politačara oko dva koncepta.

„Srpska strana, odnosno SDS je prema našem prijedlogu praktično odustao od priče četiri ministarstva i Ministarstvo vanjskih poslova, i ponudili smo da SDP i SDA izaberu hoće li da budu u tom konceptu prvi ili drugi. Odnosno hoće li da biraju prvi i imaju tri ministarstva, ili da biraju drugi i imaju četiri ministarstva“, istaknuo je Bosić.